ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดนราธิวาส ด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด

-----ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยในจังหวัดนราธิวาส ด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด ระหว่างโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 

                                               วันที่ 16 พ.ย.63  ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์  อาคารเฉลิมราชย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์  ซึ่งทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อลดการรอคอยในผู้ช่วยที่มีความต้อการรักษาเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพและยกศักยภาพการดูแลคนไข้จังหวัดนราธิวาส ให้เข้าถึงการตรวจวินิฉัยได้รวดเร็วขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไข้ โดยมีนายแพทย์ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ตลอดจนคณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ รวมถึงประชาชนที่เข้ารับการรักษาฯ ในพื้นที่ 2 ราย ร่วมในพิธีฯ

          ด้านนายแพทย์ วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ต้องการเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ลดการรอคอย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จัดโครงการส่งต่อผู้ป่วยตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด อันเป็นภารกิจที่จัดให้บริการสาธรณสุขแก่ประชาชนในท้องที่บรรลุผล
         

นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ในเครือกรุงเทพเวชดุสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการการตรวจรักษาด้านโรคหัวใจ และการตรวจเพื่อวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญ จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ไปรับบริการตรวจรักษา และตรวจวินิจฉัย ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางและเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ เช่น แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ การตรวจสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
         ขณะที่นายอับดุลอาซิ แซบา ผู้ป่วยโรคหัวใจ อายุ 54 ปี ชาวบ้านอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผู้ป่วยรายแรกในโครงการฯ  กล่าวว่า  รู้สึกขอบคุณคุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจแบบฉุกเฉินโดยประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาได้อย่างปลอดภัย ตอนนี้อาการเจ็บแน่นหน้าอกไม่มีแล้ว คุณภาพชีวิตดีขึ้น ถ้าไปช้ากว่านี้คงจะไม่รอด ตอนนี้ดีใจที่ได้อยู่กับลูกๆต่อไป                                  
  ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น