คลิป | หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่​ 41​ นำกำลังพลเดินเท้าสานใจ เข้าช่วยชาวบ้าน

--หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่​ 41​ นำกำลังพลเดินเท้าสานใจ เข้าช่วยชาวบ้าน สำรวจและบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ใส่ใจ ห่วงใย ดูแลเพราะเราคือพี่น้องกัน 


     พันเอกภูมิ​ โพพี​ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลือนที่​ 41​ สำนักงานพัฒนาภาค​ 4​ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านเจาะวา​ อำเภอสุไหงปาดี​ จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ร้อยเอก​ จริน​ทร์ อินทคีรี​ นายทหารกิจการพลเรือน​หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่​ 41​ ​สำนักงานพัฒนาภาค4​ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลเดินเท้าเข้าเยี่ยมชาวบ้านทีท่าประปาและท่าโตะแวตีงีเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก ลกเพื่อสำรวจความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่และให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยา​ การปฏิบัติตนในช่วงหน้าฝน 

      ปัญหาอุทกภัย หรือ น้ำท่วมนั้น เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนประสบในช่วงหน้าฝนของทุกๆปี เป็นปัญหาน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและกระทบไปถึงปัญหาต่างๆ ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา รวมไปถึงปัญหาของการอุปโภค บริโภค และปัญหาทางด้านของสุขภาพ และโรคต่างๆที่มากับน้ำในช่วงหน้าฝนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่​ 41

เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชนจึงมอบหมายให้กำลังพลมาเยียมเยียนและมอบยาเวชภัณฑ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในเบื้องต้นอีกด้วย
        
ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
---------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น