สรรพสามิตภาคที่ 4 จับน้ำมันหลีกเลี่ยงภาษีกว่า 15,000 ลิตร

-สรรพสามิตภาคที่ 4 จับน้ำมันหลีกเลี่ยงภาษีกว่า 15,000 ลิตรที่สกลนคร..


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563ืที่ผ่านมา
หัวหน้าสายตรวจ สรรพสามิตภาคที่ 4  นำโดย นายศักดิ์สุขรัฐ เสนะวงศ์ พร้อมกับพวกฯ ได้ร่วมกันสืบวนจับกุมผู้กระทำความผิดคดี พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ สินค้าน้ำมัน จำนวน 2 ราย 
รายที่ 1 ของกลาง 
-น้ำมันดีเซล จำนวน 5,200 ลิตร -น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 4,000 ลิตร 
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 5,400 ลิตร 
รวมปริมาณทั้งหมด 14,600 ลิตร
รายที่ 2 ของกลาง 
-น้ำมันดีเซลจำนวน 553 ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 จำนวน 150 ลิตร
-น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน  500 ลิตร
รวมปริมาณทั้งหมด 1,203 ลิตร 
ข้อหา ขายสินค้าที่มิได้เสียภาษี
เปรียบเทียบปรับรายที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 283,129.60 บาท
เปรียบเทียบปรับรายที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 110,457 บาท
เปรียบเทียบปรับรวมทั้งสองรายเป็นจำนวนเงิน 393,586.60 บาท 
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาเมือง
เหตุเกิดที่  อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด สกลนคร คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับเข้ารัฐ.

-ภาพ/ข่าว พญาราหู รายงาน จากสกลนคร
----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น