ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่

------นครพนม - ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563  หน่วย ร.3 พัน.3    ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม


________ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พลตรี บุญสิน พาดกลาง  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (ผบ.พล.ร.3) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563 หน่วย ร.3 พัน.3ก่อนเข้าตรวจเยี่ยมได้กระทำพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวาง เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมการต่อสู้เพื่อชาติไทยที่ควรการยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติของพระยอดเมืองขวาง จากนั้นได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัด 2/2563  น้องเล็กของกองทัพบก หน่วย ร.3 พัน.3 โดยได้รับฟังการชี้แจง                                   บอร์ดวอร์กการฝึกทหารใหม่ การฝึกตามแนวทางพลทหารต้นแบบ เน้นพัฒนาสมรรถภาพร่างกายควบคู่ไปกับความรู้ทักษะทางทหาร อุดมการณ์รักชาติ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ แบบ “New Normal” พบปะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามน้องเล็กของกองทัพบก หน่วย ร.3 พัน.3 อย่างใกล้ชิด เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน                         ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3

(ผบ.พล.ร.3) ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลทุกระดับชั้นของหน่วย โดยมี พันเอกสุคนธรัตน์  ชาวพงษ์  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 ) และ พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3) พร้อมกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับ 
________หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.3 พัน.3 เน้นการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19                              และสอดรับกับภารกิจทางทหารในปีนี้ ได้ดำเนินการฝึกตามนโยบายของกองทัพบก คือได้มีการปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นโดยลดเวลาการฝึกเหลือ 6 สัปดาห์ แต่ยังคงดำรงมาตรฐานการฝึกและพัฒนาศักยภาพไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกับเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในหลักสูตรด้วย   โดยการฝึกทหารใหม่ ในสถานการณ์ COVID-19 หน่วย ร.3 พัน.3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด  “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน                         “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป 
///////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ : 303 PR TEAM
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ (พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)

-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น