แม่สาย โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

------แม่สาย โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
///////////////////////////////////////////////////////////

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดในพิธี โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ วัดม่วงทอง (บ้านม่วงคำ) หมู่ที่ 6 ต.เกาะข้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมด้วย พ.ต.อ. ประวิน ทองสมบูรณ์ ผกก. สภ.เกาะช้าง  นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย  นายทองสุข ใจภิภักดิ์. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง  นายสุวิช แสนรันต์ กำนัน ต.เกาะช้าง  ผู้ใหญ่บ้านในเขต อ.เกาะช้าง  หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ  และประชาชน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในครั้งนี้

ต่อมา ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ 10 และกล่าวนำคำปฏิญาณตนเพื่อปกป้องสถาบัน และมอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน – ประชาชนในเขต ต.เกาะช้าง   พร้อมยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรในตำบลเกาะช้าง จำนวน 65 ราย  มอบพันธุ์กล้าต้นไม้ จำนวน 200 ต้น  ประธานในพิธีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมปลูกต้นไม้  ณ บริเวณ บ.ปางห้า ม. 1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
///////////////////////////////////////
ต้อม มหาสิงห์ – ไกด์ แม่จัน – สายฝน ลุ่มแม่น้ำสาย  ข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////  รายงาน  /////////////

-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น