ผบ.ทบ บินลงใต้ ดูจุดแนวเขตน่านน้ำทางทะเลสตูล หารือป้องกันปราบปรามโรคระบาดโควิด – 19และยาเสพติด

------ผบ.ทบ บินลงใต้ ดูจุดแนวเขตน่านน้ำทางทะเลสตูล หารือป้องกันปราบปรามโรคระบาดโควิด – 19 และยาเสพติด สั่งกำชับทหารทุกพื้นที่เข้มงวดป้องกันการลักลอบหนีเข้าเมือง 

…………………………………………………………

วันที่ 3 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๕ กองกำลังเทพสตรี และกำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ล่อแหลมต่อการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ หาดทรายยาว แหลมตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะผู้บังคับบัญชาจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เดินทางลงพื้นที่ จ.สตูล เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ และกำลังฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย

     ซึ่งจุดที่ตรวจเยี่ยมคือ หาดทรายยาว แหลมตันหยงโป เป็นพื้นที่ล่อแหลมสำคัญในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการลักลอบเดินทางมากับเรือโดยสารขนาดเล็กจากประเทศมาเลเซีย และพยายามขึ้นฝั่ง ณ บริเวณนี้ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.สตูล
จาก ผบ.ร้อย.ร.๕๐๒๑ หลังจากนั้นได้พบปะกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้ขอบคุณกำลังพลที่ปฏิบัติงานเพื่อชาติ ในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจมีการนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนในได้ และขอให้กำลังทุกส่วนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จากนั้นได้มอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่เฝ้าตรวจหาดทรายยาว แหลมตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  กล่าวว่า จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่สงบสุขที่ดูจากภาพรวม ท้องทะเลติดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศมาเลเซีย โดยด้านทางทะเลติดเกาะลังกาวี  
แต่ถึงอย่างไรก็ตามการสอดส่องดูแล ปฎิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตามแนวเขตชายแดน ไทย - มาเลเซีย ดังนั้น การสกัดกั้นบุคคลลักลอบเข้าเมืองต้องดูแลป้องกันอย่างพิเศษ ในทางทะเลแม้ว่า โควิด19 ที่อาจจะดูหมดไป หรือกำลังจะกลับมาก็ตาม เจ้าหน้าที่ทหารทุกกำลังต้องช่วยกันป้องกัน
นอกจากนี้ปัญหาเรื่องยาเสพติดแนวเขตชายแดนนั้น ทางทหารเรามีชุดป้องปราบเพื่อให้ยาเสพติดเช่น ยาบ้า ใบกระท่อม กัญชา และสิ่งเสพติดอื่นๆหมดไป 

……………………………………………………………………………………………………………………
สโรชา ยกชม...สตูล///รายงาน
-----------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น