พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐินวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงกระบี่

----พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐินวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงกระบี่ให้บริษัทพุทธธรรมประกันภัยนำถวาย

วันที่ 10 ตุลาคม 2563  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานที่ปรึกษาบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชน เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วยไตรมาส ณ วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา 42 รูป พร้อมถวายเงินจำนวน 1,258,991 บาท เพื่อนำไปใช้ในการบูรณะพระอารามหลวง มีพนักงานของบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้ายกฐานะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วันที่ 22 มิถุนายน 2553 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ วัดแห่งนี้เดิมเป็นวัดราษฎร์ตั้งอยู่เลขที่ 82 ถนนคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ก่อสร้างปี 2440 ในเนื้อที่ 202 ไร่ 14 ตารางวา ใช้ชื่อว่าวัดปากน้ำ สร้างพระอุโบสถผูกพัทธสีมาวันที่ 9 มีนาคม 2467 ได้ขนาดนามใหม่ว่าวัดแก้วโกรวาราม มีพระสมุหะกิ้ม พุทธรกขิโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาทุกปี ในปี 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชา จึงมีการพัฒนาเลื่อยมา

ปัจจุบันวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยติธรรม สอนภาษาบาลีแก่สามเณร เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แก่นักเรียน ได้สงเคราะห์เด็กยากจนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและวิทยาลัย มีท่านเจ้าคุณพระปัญญาวุฒิธรรมคณีเป็นเจ้าอาวาส
โอกาสนี้นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานที่ปรึกษาบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัดมหาชน ได้มอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด โรงเรียนละ 10,000 บาท พร้อมทั้งได้ปลูกต้นรวงผึ่ง ด้านหน้าพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว....
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

-------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น