อบต.ไสไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้

-----องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้     เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยนายชญณัท  ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก  นายสิทธิพงษ์  สันขวา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุชาติ หมีนุ้ย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รอปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย  และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ซึ่งกรมป่าไม้ได้ขอความร่วมจังหวัดกระบี่และหน่วยงานภายในจังหวัดจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้น บำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์

สนับสนุนพันธุ์พืช จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่(พืชสวน)  มีต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 50 ต้น ต้นทัง จำนวน 100 ต้น ต้นหยี จำนวน 50 ต้น และต้นดอกดาหลา จำนวน 30 หน่อ  เพื่อนำไปปลูกบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ต่อไป
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น