คลิป | ผู้การ น.ย เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้

-----ผู้การ น.ย เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กองทัพเรือ ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส พร้อมรับมือหากเกิดอุบัติภัย เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่รับผิดชอบ


วันนี้ 19 ต.ค.63  หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 3  ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอก อำมร ชื่อตรง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศบภ.ฉก.นย.ภต.) เป็นประธานสนธิกำลังและตรวจความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร) ซึ่งประกอบไปด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี รวม 4 อำเภอ โดยมีนาวาโท วีระชัย จันทศ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศบภ.ฉก.นย.ภต.

นาวาเอก อำมร ชื่อตรง ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศบภ.ฉก.นย.ภต.) กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสนับสนุน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และบริเวณใกล้เคียง กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รับผิดชอบ
ในวันนี้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและเครื่องมือต่าง ๆ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันเหตุการณ์ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น  มีความหลากหลายสามารถสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ในฐานะที่พวกเราเป็นหน่วยทหารที่ได้รับมอบภารกิจในด้านการบรรเทาสาธารณภัย จึงต้องมีความพร้อมที่จะต้องระดมสรรพกำลังเครื่องมือ เครื่องใช้เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย รถ เรือท้องแบน และอากาศยาน และอุปกรณ์ช่วยเหลืออื่น ๆ ที่สำคัญคือความพร้อมของกำลังพล ที่สืบทอดเจตนารมณ์และนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการ หน่ว

ยบัญชาการนาวิกโยธิน ในการช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชม. อย่างเต็มกำลังความสามารถให้สมกับคำที่ว่า  “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น