คลิป | สตูล จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563
           

ณ บริเวณลานคอนกรีตสวนสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง จัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีชักพระ ประจำปี 2563 โดยมีนายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยนายนายณัฐภาพงศ์  สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
          นายณัฐภาพงษ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง กล่าวว่า ประเพณีชักพระ ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน มีวัฒนธรรมเกิดขึ้น เช่น การตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ การแข่งขันตีโพน การแข่งขันแทงต้ม เป็นต้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวควนกาหลงสืบไป อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหน ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอาศัยกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชน

          ทั้งนี้ กิจกรรมมีทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยภาคกลางวันมีพิธีสมโภชเรือพระ การประกวดเรือพระ ประเภทสวยงาม ขบวนแห่เรือพระ การแข่งขันแทงต้ม และกิจกรรมภาคกลางคืนมีการแข่งขันตีโพน พร้อมกันนี้ มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลควนกาหลง อีกด้วย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น