ประชาชนชาว จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ชาวจังกวัดกระบี่ รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ประชาชนชาว จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ ชาวจังกวัดกระบี่ รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  


เวลา16.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ชาว จังหวัดกระบี่ กว่า 3000 คน   นัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้า ลานประติมากรรมปูดำ ริมเขื่อนแม่นำ้กระบี่ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ โดย สวมใส่เสื้อเหลือง   แสดงออกถึงการ ปกป้องสถานบัน  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยใช้เวลาที่จุดดังกล่าว กว่า 30 ชั่วโมง  มี ก่าร่ขึ้นปราศรัย บนลานปูนต่างระดับ ที่ผู้ร่วมต่างเดินทางมาจากอำเภอลำทับ อำเภอเหนือคลอง. อำเภอเมือง และอีกหลายๆอำเภอ ในจังหวัดกระบี่

ออกมาเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์โดยผู้ที่ เดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ออกมาแสดงพลังด้วยใจ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมประณาม กลุ่มคนที่ออกมาจาบจ้วงสถาบัน 

     จากนั้นได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าออกจากลา ปูดำ.  โบกสะบัดธงไตรรงค์ ธงตราสัญญลักษณ์  พระบรมฉายาลักษณ์ พระมหากษัตริย์ไทย รณรงค์ คนจังหวัดกระบี่ รักษ์ืเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มายัง     บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ร่วมกันถวายบังคม  พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช

------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น