นราธิวาส-กลุ่มนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชุมนุม “คนนราธิวาสไม่ทนต่อเผด็จการ”

-----นราธิวาส-กลุ่มนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชุมนุม “คนนราธิวาสไม่ทนต่อเผด็จการ” 


วันที่ 25 ตุลาคม 2563  เครือข่ายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชุมนุม “คนนราธิวาสไม่ทนต่อเผด็จการ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ที่วงเวียนนกสันติภาพ  ถ.ภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส

ทั้งนี้เยาวชนหลายท่านต่างชูป้าย “ไม่เอา ไม่เห็น ไม่ทน” และ “เอาประชาธิปไตยของเราคืนมา”พร้อมเสนอข้อเรียกร้อง ประยุทธ์ต้องลาออก 

โดยเยาวชนได้ร่วมกันแสดงเจตนารมย์ตามประชาธิปไตย และยืนยันการแสดงออกทางการเมืองเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ 


“อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน และ
ศักดินาจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”

นอกจากนี้ น้องๆนักเรียนโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ได้มีการพูดถึงปัญหาการศึกษาของไทย ที่ไม่ตอบโจทย์ รวมไปถึงการออกกฎระเบียบต่างๆที่เป็นการละเมิลสิทธิในตัวนักเรียน

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น