คลิป | กลุ่มเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวไร่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวไร่ (พันธุ์หอมหัวบอน )

กลุ่มเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวไร่อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวไร่ (พันธุ์หอมหัวบอน  ) ลดต้นทุนการผลิต  สร้างความสามัคคีในชุมชน

  นายพงศกร เอ่งฉ้วน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ( พันธุ์หอมหัวบอน  ) ครั้งที่ 5 ว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นบริเวณ หมู่ที่8 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วิธีการลงแขกเกี่ยวข้าว  เป็นการช่วยกันระหว่างชุมชน   หมู่บ้าน อำเภอ สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตเข้าไร่ในพื้นที่อำเภอเขาพนมและอำเภอใกล้เคียง ปัจจุบันกลุ่มนี้มีจำนวนสมาชิกอยู่จำนวน 30 คน 
  ข้าวไร่พันธุ์ข้าวหอมหัวบอน เป็นข้าวไร่พื้นถิ่นของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีอายุมากกว่า 150 ปี เป็นที่ชื่นชอบของคนในท้องถิ่นจึงได้มีการอนุรักษ์ไว้ รสชาดมีความหอม นุ่ม การปลูกข้าวไร่ก็ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูกจึงเป็นที่ต้องการของตลาดและคนในชุมชน ปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 2000 ไร่    สำหรับตำบลพรุเตียวมีพื้นที่ปลูกมากกว่า 500 ไร่ มีการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ข้าวหอมหัวบอนมีการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า มีกลิ่นความหอมหุงแล้วกลิ่นเหมือนเผือก หรือหัวบอนที่ต้มแล้ว  จึงได้ชื่อว่าข้าวหอมหัวบอน สามารถลดความดัน  ลดเบาหวานได้  ระยะเวลาในการปลูกประมาณประมาณ 130 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้   ปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาทในแหล่งผลิต แต่เมื่อผ่านการแพกเก็จบรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้องตลาดจะจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาท  ขณะนี้มีการวางจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ราคาจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น