กระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่จัดงานประเพณีชักพระและตักบาตรเทโว

 จังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่จัดงานประเพณีชักพระและตักบาตรเทโวโรหณะประจําปี 2563 ประชาชนจำนวนมากร่วม สืบสาน  ตักบาตรเทโวและลากเรือพระ

      เวลา 7:00 น วันนี้ 3 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ ทางจังหวัดร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดงานประเพณีชักพระ และตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี 2553 ขึ้น โดยมีนายสมชายหาญภักดีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทางศาสนาพระวิมลธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดกระบี่และคณะสงฆ์ 9 รูปประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นเจ้าคณะจังหวัดนำพระภิกษุสงฆ์ ที่มาร่วมกันประกอบพิธีจำนวนจาก 10 วัดจำนวน 120 รูปเดินลงทางบันไดนาค

เพื่อรับบิณฑบาตบริเวณถนนพัฒนา ที่มีพุทธศาสนิกชนกว่า 1 พันคนส่วนใหญ่ ทั้งครอบครัวและลูกหลาน ตังนำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตร และร่วมกันนำขนมต้มมัด มาใส่ในเรือพระและร่วมกันลากเรือพระ โดยมีนายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นำขบวนลากเรือพระ การตักบาตรเทโวโรหณะเป็นวันในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมตามความเชื่อถือ ในศาสนาพุทธ ทางจังหวัดกระบี่และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย อันดีงาม และพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทยตลอดไปโดยประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจะทำการในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี
   เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกในพรรษาที่ 7 นับตั้งแต่วันที่ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศน์โปรดพระมารดาที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล

ครั้นออกพรรษาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร มีเนินอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกถึงอเวจีมหานคร ทำให้เทวดาเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นเทวดา สัตว์นรกเห็นมนุษย์และเทวดาต่างเห็นกันเฉพาะนาทีเดียว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรษรังสี รุ้งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามา 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมาเรียกตักบาตรเทโวเพื่อระลึกเหตุการณ์วันนั้น จนเป็นประเพณีสืบทอดกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น