อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะลงพื้นที่แม่สาย ตรวจแปลงที่ดินของกรมธนารักษ์ 680 ไร่

 อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะลงพื้นที่แม่สาย ตรวจแปลงที่ดินของกรมธนารักษ์ 680 ไร่
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรวจแปลงที่ดินของกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ผอ.สำนักกรมธนารักษ์เชียงราย ที่ทางด้านกรมการปกครองได้คืนแปลงที่ดินกลับคืนไปให้กรมธนารักษ์ จำนวน 680 ไร่ ในพื้นที่บริเวณ บ้านดอยงาม ม. 2 บ้านเวียงพาน ม.3 และ บ้านผาแตก ม.10 ต. เวียงพางคำ รวม 3 หมู่บ้าน ในเขต อ.แม่สาย โดยทาง นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ให้การต้อนรับคณะ และได้นำลงตรวจพื้นที่ดังกล่าว  
ซึ่งทางอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน โดยการให้ประชาชนได้เช่าที่ดินจาก กรมธนารักษ์ ให้ถูกต้องตามกฏหมาย และในขณะนี้ทางนายช่างได้ดำเนินการรังวัดกำหนดหลักเขต นำเนินการให้ประชาชนได้ยื่นขอเช่า โดยเป้าหมาย ประมาณ 2 พันราย คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มกราคม 2564 
////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////  รายงาน  ////////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น