คลิป | กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือประชาชน

----บุรีรัมย์ ! กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26  ปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือประชาชน ต.หนองแวง   
 

 เมื่อวันที่18 ตุลาคม2563 ที่อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ พันเอก บุญส่ง  พรมนิล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) กล่าวว่าจากอิทธิพลฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่บริเวณ บ.ศรีทายาท และ บ.ปากช่อง ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์                ขอรับการสนับสนุนกำลังพลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งมีน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงได้สั่งการให้กำลังพลพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนของหน่วย           

     ออกปฏิบัติการ “พราน 26” ลุยเข้าช่วยเหลือส่งความห่วงใยและน้ำใจกู้ภัยช่วยน้ำท่วมประชาชน รวมพลังร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ โดยมอบหมายให้ ร.ต.ถนัด  สายกระสุน ผช.น.ฝกร.ฉก.ทพ.26 นำกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครอง อ.ละหานทราย, นายก ทต.หนองแวง, กำนัน ต.หนองแวง,ชุดอส.กร.ต.หนองแวง, ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยขนของขึ้นสู่ที่ สูงทำการรื้อผักตบชวาและขยะมูลฝอยที่ไปอุดตันขวางทางท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แสดงออกถึงความรักความสามัคคี ในการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมมือกันให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน เพราะเป็นพื้นที่ต่ำและกลายเป็นทางน้ำไหลผ่าน ประชาชนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกำลังพลทหารพราน ฉก.ทพ.26  เพราะมีความเชื่อว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และทหารทุกคนเกิดมาต้องเสียสละเพื่อประเทศเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชนโดย

ประชาชนได้ยกมือไหว้ขอบคุณทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จากหัวใจ เป็นความรู้สึกขอบคุณกองทัพบกที่ออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่านทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดยหน่วยพึงกระทำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประชาชนเดือดร้อน “ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ” ดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 จะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในทุกๆวินาที ขอให้ประชาชนมั่นใจ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทันท่วงทีต่อไป

-ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน  
-พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร รายงาน 
-------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น