นายก อบต.กาหลง แจกหน้ากากผ้าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

----สตูล นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลงลงพื้นที่ร่วมแจกจ่ายหน้ากากผ้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลควนกาหลง ไว้สำหรับสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

          นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พร้อมด้วยนางวิริศิรินทร์ ประนอมเชย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนกาหลง ลงพื้นที่ร่วมแจกจ่ายหน้ากากผ้า เพื่อให้พี่น้องประชาชนตำบลควนกาหลง ไว้สำหรับสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
       เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีความเสี่ยงระบาดระลอก 2 โดยในหลายประเทศทั่วโลก ยังมียอดของผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้น รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าก็เช่นกัน

      นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ได้เล็งเห็นความสำคัญมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมเน้นย้ำประชาชนตำบลควนกาหลงการ์ดอย่าตกทั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน โรงไฟฟ้า สตูล กรีนเพาเวอร์ ในโครงการจัดจ้างทำหน้ากากผ้าเพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้นำหน้ากากผ้าแจกจ่ายไปยัง รพ.สต ในพื้นที่ตำบลควนกาหลงแล้ว จำนวน 14,700 ชิ้น ️ รพ.ควนกาหลง​ จำนวน 4,670 ชิ้น ,️ รพสต.ควนกาหลง​ จำนวน 3,670  ชิ้น ,รพ.สต.กะทูน​ จำนวน 4,310 ชิ้น
,รพ.สต.เหนือคลอง จำนวน​  2,050  ชิ้น
ซึ่งทาง อสม.จะได้นำไปแจกจ่ายให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตำบลควนกาหลง ทุกครัวเรือน 
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น