คลิป | สตูล กลุ่มคนรักในหลวง กว่า 1,200 คน ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง

-----สตูล กลุ่มคนรักในหลวง กว่า 1,200 คน ร่วมกันใส่เสื้อเหลือง ออกเดินรอบเมือง พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ดังกึงก้องทั่วเมืองสตูล 


  เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณสนามเฉลิมพระเกียรติ(ต้นไม้ใหญ่) ตำบลพิมาน อ.เมือง จ.สตูลได้มีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา พอ่ค้า ประชาชน กว่า 1,200 คนได้สวมเสื้อเหลือ ออกมาตั้งแถวร่วมกันเดินไปรอบ ๆ ตัวเมืองเขตเทศบาลเมืองสตูล พร้อมทั้งส่งเสียง ทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่ว เมืองสตูล  

 นางอุดมศรี  จันทรัศมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล กล่าวว่า การรวมตัวของพี่น้องประชาชนคนในสตูลในวันนี้ ได้ร่วมกัน สวมเสื้อสีเหลือ และนำรูปพระบรม  รวมถึงป้ายที่แสดงสัญลักษณ์ รักในหลวง   ออกมาร่วมกันเดินและส่งเสียงร้อง ทรงพระเจิรญ  เพือแสดงพลังว่า คนสตูลรักสถาบัน ร่วมปกป้องสถาบันสุดชีวิต ซึ่งกิจกรรมที่ทำในวันนี้บ่งบอกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัติรย์  

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น