กระบี่จัดงานรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า 120 ปี ถวายเป็นพระราชกุศล

-----วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า 120 ปี 21 ตุลาคมชาวกระบี่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
ที่ลานพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า และประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีได้เวียนมาจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง โดยประกอบพิธีทางศาสนา ถวายผ้าไตรบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2443 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม รามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งเป็นพระอัยยิกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

          สมเด็จย่าทรงได้รับการยกย่องเป็นพระราชมารดาที่ประเสริฐสุด โดยทรงอภิบาลอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ ด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระราชจริยวัตร การศึกษา การอบรมขัดเกลาพระกิริยาอัธยาศัย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการทุกเรื่องจนพระมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย
          พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในระหว่างเสด็จเยือน มิตรประเทศ อีกทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น