กระบี่-กินเจผักทุกชนิดแพงกว่ากิโลกรัมละ 10 – 30 บาท

----กินเจผักทุกชนิดแพงกว่ากิโลกรัมละ 10 – 30 บาทผลไม้ส่วนใหญ่ราคาลดลง 2 – 20 บาทชาวกระบี่ไม่มีกำลังซื้อหันกินฟรีศาลเจ้า
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563  

ที่ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากการสำรวจแผงขายผัดสดและผลไม้ รวมถึงเส้นหมีต่างๆ และส่วนประกอบในการทำอาหารเจ ใน ของช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 เริ่มวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธที่ร่วมถือศีลกินเจ หันมาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และไม่กินเนื้อสัตว์ทุกประเภท หันมากินผัก ผลไม้ และแป้งแทน ดังคำขวัญงานงานเทศกาลถือศีลกินเจ รับประทานอาหารเจหนึ่งมื้อทำให้สัตว์หมื่นชีวิตรอดตายได้

ปรากฏว่าในตลาดดังกล่าวมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันบางตาเป็นปีที่ 7 ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้รับผลกระทบจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทั้งช่วง 2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่สามารถกรีดน้ำยางพาราได้ จึงทำให้ไม่มีกำลังซื้อ และในปีนี้พืชผักโดยรวมมีราคาแพงเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10 – 30 บาท เนื่องจากเกิดสภาวะน้ำท่วมในภาคกลางทำให้ผักได้รับความเสียหายและมีจำนวนน้อย ร่วมค่าขนส่งแพงขึ้นด้วย ผลไม้ราคายังคงเท่าเดิม และศาลเจ้าต่างๆส่วนใหญ่หันไปซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่และราคาขายส่งถูกอีกด้วย รวมถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และบางศาลเจ้าจัดบริการเปิดโรงทานบริการอาหารเจฟรีหรือตามแต่จิตศรัทธาบริจาค จึงทำให้ชาวกระบี่ส่วนใหญ่หันไปกินเจที่ศาลเจ้า
ส่วนผักที่นิยมนำมาประกอบอาหารเจอย่างเช่น ผักกวางตุ้ง ผักคน้า ผักบุ้ง หัวผักกาด ผักสายสิ้ม ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 20 – 40 บาท เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10 – 30 บาท โดยเฉพาะกึ่นฉาย  กิโลกรัมละ 300 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 200 บาท เพราะนิยมซื้อกันน้อยเนื่องจากราคาแพง ถั่วงอก ราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 18 บาท หมี่เหลือง หมีเส้นเล็ก หมีเส้นใหญ่ ราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท เท่ากั๋วราคาเท่าเดิมแพ็คละ 100 บาท ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ส้มโชกุน องุ่น กิโลกรัมละ 12 – 90 บาท ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2 – 20 บาท แอปเปิ้ล สับปะรด ราคาเท่าเดิมลูกละ 7 – 20 บาท
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ คาดการว่าในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ 9 วัน 9 คืน จะมีเงินสะพัดลดลงมากจาก 3 ปีที่ผ่านมา จากเดิม 15 ล้าน เหลือเพียง 9 ล้านบาท ...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน
ผลไม้ส่วนใหญ่ราคาลดลง 2 – 20 บาทชาวกระบี่ไม่มีกำลังซื้อหันกินฟรีศาลเจ้า
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563  
ที่ตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากการสำรวจแผงขายผัดสดและผลไม้ รวมถึงเส้นหมีต่างๆ และส่วนประกอบในการทำอาหารเจ ใน ของช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 เริ่มวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธที่ร่วมถือศีลกินเจ หันมาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และไม่กินเนื้อสัตว์ทุกประเภท หันมากินผัก ผลไม้ และแป้งแทน ดังคำขวัญงานงานเทศกาลถือศีลกินเจ รับประทานอาหารเจหนึ่งมื้อทำให้สัตว์หมื่นชีวิตรอดตายได้
ปรากฏว่าในตลาดดังกล่าวมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันบางตาเป็นปีที่ 7 ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และได้รับผลกระทบจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำ ทั้งช่วง 2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องไม่สามารถกรีดน้ำยางพาราได้ จึงทำให้ไม่มีกำลังซื้อ และในปีนี้พืชผักโดยรวมมีราคาแพงเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10 – 30 บาท เนื่องจากเกิดสภาวะน้ำท่วมในภาคกลางทำให้ผักได้รับความเสียหายและมีจำนวนน้อย ร่วมค่าขนส่งแพงขึ้นด้วย ผลไม้ราคายังคงเท่าเดิม และศาลเจ้าต่างๆส่วนใหญ่หันไปซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดหัวอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตลาดโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่และราคาขายส่งถูกอีกด้วย รวมถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และบางศาลเจ้าจัดบริการเปิดโรงทานบริการอาหารเจฟรีหรือตามแต่จิตศรัทธาบริจาค จึงทำให้ชาวกระบี่ส่วนใหญ่หันไปกินเจที่ศาลเจ้า
ส่วนผักที่นิยมนำมาประกอบอาหารเจอย่างเช่น ผักกวางตุ้ง ผักคน้า ผักบุ้ง หัวผักกาด ผักสายสิ้ม ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 20 – 40 บาท เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10 – 30 บาท โดยเฉพาะกึ่นฉาย  กิโลกรัมละ 300 บาท ลดลงกิโลกรัมละ 200 บาท เพราะนิยมซื้อกันน้อยเนื่องจากราคาแพง ถั่วงอก ราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 18 บาท หมี่เหลือง หมีเส้นเล็ก หมีเส้นใหญ่ ราคาเท่าเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท เท่ากั๋วราคาเท่าเดิมแพ็คละ 100 บาท ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ส้มโชกุน องุ่น กิโลกรัมละ 12 – 90 บาท ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2 – 20 บาท แอปเปิ้ล สับปะรด ราคาเท่าเดิมลูกละ 7 – 20 บาท
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ คาดการว่าในช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดกระบี่ 9 วัน 9 คืน จะมีเงินสะพัดลดลงมากจาก 3 ปีที่ผ่านมา จากเดิม 15 ล้าน เหลือเพียง 9 ล้านบาท ...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

-------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น