สส.สตูล จัดเสาวนา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แก้ปัญหา การใช้ ไฟฟ้า

สส.สตูล จัดเสาวนา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน แก้ปัญหา การใช้ ไฟฟ้า และลดรายจ่ายของภาคประชนในการใช้พลังงาน

 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ก.ค. 63 ที่ห้องประชุมโรงแรมสินเกียรติธานี  นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูล เขต1 ในฐานะ รองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดกิจกรรม การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนกว่า 400 คน เข้ารับฟัง
 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สส.สตูล เขต 1 กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ ลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศและมีแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและครัวเรือนซึ่งจะเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ เกาะต่าง ๆ ของพื้นที่ จ.สตูล นั้นโดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างเม็ดเงินให้แก่จังหวัดสตูล ในแต่ละปีอย่างมหาศาล แต่ ณ วันนี้ ยังไม่มีไฟฟาใช้เป็นของตนเอง จะต้องซื้อไฟฟ้าจาก โรงงานผลิตไฟฟ้าเอกชนในราคาที่สูง ดังนั้น ทางออก ควรที่จะให้ผู้ประกอบการหรือ พี่น้องประชาชน ผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยหลังจากนี้ ตนเองจะเข้าหาลือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.สตูล เพื่อหาทางออก ร่วมกัน ต่อไป

 นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงาน จ.สตูล กล่าวว่า วันนี้ ทางสำนักงานพลังงานจ.สตูล ได้ จัดกิจกรรมโดยนำ โมเดล ของการประหยัดพลังงานต่าง ๆ มาแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบและทดลองใช้ ซึ่งการประหยัดพลังงาน นั้น เพียงแค่การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในบ้าน การถอดปลั๊ก และเปิดไฟในบริที่จำเป็นก็ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานในเบื้อต้น ส่วนจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ ชิ้นส่วนใดนั้นขอให้ทุกคนได้ศึกษาก่อน และสามารถที่จะเข้าร่วมรับฟังหรือ ขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานพลังงาน จ.สตูล ซึ่งจะมีพนักงานคอยให้คำปรึกษาอยู่ 
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น