คลิป | สตูลเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ

สตูล ฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

        วันนี้ 9 ก.ย. 2563 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ฝึกซ้อมการแจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการอำนวยการศูนย์บัญชาการดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน จิตอาสา และเครือข่ายแจ้งเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม 
สำหรับการฝึกซ้อมได้มีการจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะนิโคบาร์ ประเทศอินเดีย ขนาด 8.5 แมกนิจูด ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 426 กิโลเมตร มีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสึนามิ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยใน 6 จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูล ทราบว่าจะเกิดคลื่นสึนามิ จึงเปิดเสียงสัญญาณหอเตือนภัยและหอกระจายข่าวในพื้นที่ โดยสัญญาณครั้งที่ 1 แจ้งเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพ สัญญาณครั้งที่ 2และสัญญาณครั้งที่ 3 ให้ประชาชนอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัย และสัญญาณครั้ง 4 คือสัญญาณเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งสัญญาณเตือนภัยจะมีหลายภาษา อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนอีกด้วย
โดยวันนี้มีการทดสอบหอเตือนภัย 2 จุดในพื้นที่ตำบลตันหยงโป ซึ่งจังหวัดสตูลมีพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ เมื่อปี 2547 รวม 4 อำเถอ 17 ตำบล 71 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีหอเตือนภัยทั้งสิ้น 22 หอ ทั้งนี้การฝึกซ้อมดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกับ อ.กะทู้ จังหวัดภูเก็ต และ อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547 เช่นเดียวกัน

สำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานและภาคประชาชนในการรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น เป็นการทดสอบกลไกการปฏิบัติการของกระบวนการแจ้งเตือนภัย ระบบอุปกรณ์เตือนภัยของ ปภ. รวมทั้งระบบการสื่อสารการแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ รวมถึงเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่กับประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือ เผชิญเหตุ และอพยพหนีภัยตามกระบวนการอย่างถูกต้องและปลอดภัย
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น