คลิป | กระบี่น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖

จังหวัดกระบี่จัดพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนผู้นำชุมชน และประชาชน 
 สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในปีพุทธศักราช 2559นำโดย พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ในเวลานั้น ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณแห่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2560 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า "ธงสำหรับชาติสยามซึ่งได้ประดิษฐานขึ้นตมพระราชบัญญัติรงพุทธศักราช 2459 นั้นยังไม่เป็นสง่างามพอสำหรับประเทศ สมควรจะเพิ่มสีน้ำเงินแก่ เข้าอีกสีหนึ่งให้เป็นสามสี ตมลักษณะธงชาติของประทศที่เป็นสัมพันธมิตรกับกรุงสยามที่ไชอยู่โดยมากนั้น เพื่อให้เป็นเครื่องหมายให้ปรากฏว่าประเทศสยามได้เข้าร่วมสุขทุกข์และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสัมพันธมิตรหมู่ใหญ่ ที่ช่วยกันกระทำการปราบปรามความอาสัตย์ อธรรมในโลกให้พินาศประลัยไป "อีกประการหนึ่งสีน้ำเงินนี้เป็นสีอันเป็นศิริแก่พระชนมวาร นับว่าเป็นสีเครื่องหมายเฉพาะพระองค์ด้วย จึงเป็นสีที่สมควรจะประกอบไว้ในธงสำหรับชาติด้วยประการทั้งปวง"
เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่จึงได้พร้อมกันประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน และจัดพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลชาติไทยขึ้นในวันนี้ อย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 8 อำเภอ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ และประชาชนชาวไทยโดยรวม ให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น