คลิป | สตูล ปล่อยกำลังทางเรือออกปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ปล่อยกำลังทางเรือออกปฏิบัติการลาดตระเวนแสดงกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณรอยต่อระหว่างน่านน้ำไทย-มาเลเซีย

            18 ก.ย. 63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล (ศรชล.จังหวัด สต.) บูรณาการกำลังหน่วยงานภาคีเครือข่าย ปล่อยกำลังทางเรือ เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวนแสดงกำลังในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณรอยต่อระหว่างน่านน้ำไทย-มาเลเซีย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน และสร้างความเชื่อมันให้กับชาวประมงไทย ที่ทำการประมงในพื้นที่น่านน้ำไทยบริเวณเขตรอยต่อดังกล่าว อีกทั้ง แจ้งเตือนเรือประมงและเรืออื่น ๆ ในพื้นที่ให้ระมัดระวังการรุกล้ำ และการทำประมงรุกล้ำน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี น.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยใน ศรชล.จังหวัดสตูล ศรชล.ภาค 3และ นายมนัญชย์  แอโส๊ะ  นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล กรมเจ้าท่าหัวหน้า,ส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ท่าเรือตำมะลัง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูลนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น