ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ โรงเรียนตาดีกาอัลอิสลามมียะห์ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างความสงบสุขในพื้นที่

---ฉก.ทพ.48 ลงพื้นที่ โรงเรียนตาดีกาอัลอิสลามมียะห์ ร่วมพัฒนา ร่วมสร้างความสงบสุขในพื้นที่


วันที่  26 กันยายน 2563 ณ  โรงเรียนตาดีกาอัลอิสลามมียะห์ บ้านสะเตียร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอกเอกพล  เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ พันตรีนาวี หมัดละ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4815 นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความเป็นไทย เสริมสร้างความเข้าใจ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นอกจากนี้ ได้ร่วมความสะอาด รวมทั้งเก็บกวาดขยะใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนตาดีกาให้มีความสะอาด สวยงาม ในพื้นที่ โดยมี นักเรียน คณะครูร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


ทั้งนี้ โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกศรอิสลามประจำมัสยิด เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้  เปิดสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเบื้องต้นให้กับเด็ก เน้นการสอนจริยธรรม การอ่าน-เขียน ภาษามลายู รวมถึงการประกอบศาสนกิจ โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้สอน เพื่อให้เด็กมีจริยธรรม เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวมลายู เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนปกติในช่วงวันจันทร์-ศุกร์นักเรียนได้เรียนภาษาไทยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเน้นเรียนภาษามลายู และหลักศาสนาเป็นหลัก


ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
--------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น