เมืองแม่สาย!! ไร้เสาไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นเคเบิ้ลได้ดิน งบกว่า 300 ล้าน

!เมืองแม่สาย!! ไร้เสาไฟฟ้า เปลี่ยนเป็นเคเบิ้ลได้ดิน งบกว่า 300 ล้าน
พิธีลงนามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย  นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย  เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ  เจ้าหน้าที่บริษัท AIT  พร้อมหน่วยงานราชการในอำเภอแม่สาย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารดับเพลิงสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 

โดยใช้งบประมาณปรับปรุงก่อสร้างโครงการนี้เป็นจำนวนเงิน 288,097,500 บาท ซึ่งแบ่งเป็นงบประมาณด้านการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน180,095,310,78 บาท และแบ่งเป็นงบประมาณด้านการโยธาโดยเทศบาลตำบลแม่สายจำนวน 108.002.189 .22 บาท และมีกิจการร่วมค้า AIT เป็นผู้ชนะการเสนอราคาและ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) ได้เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างระบบสายสื่อสารลงใต้ดินโดยให้สายสื่อสารของผู้ประกอบการอื่นมาใช้ร่วมกันโดยคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระเบียบที่กำหนดผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการแม่สาย ที่จะได้มีทัศนียภาพที่สวยงามมีบรรยากาศทางการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนที่ดีส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวทางหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสมกับเป็น“ SMART CITY "" TO ซึ่งโครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลได้ดิน ตั้งแต่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย-สี่แยกห้วยน้ำริน ใช้งบประมาณกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทำก่อสร้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 นี้เป็นต้นไป
///////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////////  รายงาน  ////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น