จังหวัดนครราชสีมา และ กฟผ. ชวนวิ่ง “ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” แบบ New Normal

จังหวัดนครราชสีมา และ กฟผ. ชวนวิ่ง “ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” แบบ New Normal
เสริมสุขภาพและฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
 
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กฟผ. และพันธมิตรชวนคนไทยร่วมวิ่งแบบ New Normal รักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในงาน “Happy Night Moonshine Run Loifaa” ชมวิวทุ่งกังหันลมและ               เขาอีโต้เอกลักษณ์ของที่ราบสูงโคราช ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา บ้านเขายายเที่ยง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 4-5 กันยายน 2563
    (19 สิงหาคม 2563) นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy night Moonshine Run Loifaa หรืองานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” โดยมีนายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายทัศนัย ประยูรหงส์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และ ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีนโยบายยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติ เพื่อพัฒนาเมืองกีฬา Sport City จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อน ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้แก่สังคม สร้างภาพลักษณ์กับนานาประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดไปสู่สากลด้วยกลไกทางการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับการไฟฟ้า            ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy Night Moonshine Run Loifaa Nakhon-Ratchasima Sports City หรือ วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” ในวันที่ 4- 5 กันยายน 2563 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามยุทธศาสตร์การแข่งขันกีฬาตามนโยบายรัฐบาล และกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและประชาชนตามนโยบายของ กฟผ.
นายประสิทธิ์ อุปชิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-2 กฟผ.         กล่าวว่า “งานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้น ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ซึ่งเป็น สนามวิ่งเดียวกับงานโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้าที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศจนมีผู้เข้างานเป็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกปี ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมพระอาทิตย์ยามเย็นลาลับขอบฟ้าและชมพระจันทร์ยามค่ำอย่างใกล้ชิดบนยอดเขายายเที่ยง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างพักน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และชมวิวหลักล้านของทุ่งกังหันลม เบื้องหลังเป็นเขาเควสตาหรือเขาอีโต้ ที่ราบสูงโคราชซึ่งเป็นจุด UNSEEN ที่องค์การยูเนสโก้เตรียมนำขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก ทั้งยังเป็นจุดชมวิวแสงไฟถนนมอเตอร์เวย์ยามค่ำคืนที่สวยที่สุด ภายในงานยังมีกิจกรรมดนตรีและการแสดงยามค่ำคืน นอกจากนี้นักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกรูปพระจันทร์ หน้ากากผ้าและเสื้อที่ระลึกซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถสะท้อนแสงได้ในเวลากลางคืนด้วย
            สำหรับงาน “วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้นโดยคำนึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal กำหนดระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร และสำหรับนักวิ่งที่ต้องการเพิ่มระยะทางสามารถวิ่งได้หลายรอบตามความต้องการ การจัดงานจะแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จำกัดจำนวนนักวิ่งให้เข้าร่วมกิจกรรมวันละ 500 คน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับนักวิ่งจะได้รับ MEFAR อุปกรณ์เซ็นเซอร์แจ้งเตือนหากนักวิ่งเข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ส่วนการแจกอาหารและน้ำดื่มสำหรับนักวิ่ง กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยจัดอาหารเสริฟเป็นกล่อง                 และน้ำดื่มแบบขวด ภายในงานยังมีอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งจัดจำหน่ายภายในงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าฯ โดยได้กำหนดให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัส
            ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า ในวันศุกร์ที่ 4 และวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : KORATHALFMarathonLoifaa หรือสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โทร. 04 493 2109
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น