แม่สายโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวข้อหลัก

แม่สายโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวข้อหลัก
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
วันนี้ 14 สิงหาคม 2563  เจ้าหน้าที่ ทหาร กกล.ผาเมือง ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 นายราเมศวร์  นันทะเขต ปลัดป้องกัน  หน่วยงานส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.เกาะช้าง และชาวบ้าน ต.เกาะช้าง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ณ บ้านปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ซึ่งโครงการนี้ได้นำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหัวข้อหลัก มาส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน มีการสอนการเพาะเห็ดฟาง และการส่งเสริมเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน เพื่อจะได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
สิงผยองแดนเหนือ ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////  รายงาน  ////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น