ตัวแทนแกนนำสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ยืนหนังสื่อผู้ว่าให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง

ตัวแทนแกนนำสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ยืนหนังสื่อผู้ว่าให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ห้อรับรองชั้น 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มเครือข่ายปกป้องสิทธิมนุษย์ชนคนกระบี่ ได้เข้าพบพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อขอยื่นหนังสือให้จังหวัดกระบี่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ได้มีการแสดงประชามติเจตจำนงของคนในพื้นที่ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้
 เนืองจากพื้นที่ภาคใต้ในปัจจุบันยังพึ่งพิงกระแสไฟฟ้าจากภาคกลางของภาคเอกชน ส่งจ่ายมายังพื้นที่ภาคใต้ตลอดเวลา จากสถานการณ์ความเป็นจริงแล้ว พื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดท่องเที่ยวได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล ที่มีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ จึงมี่ความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักในพื้นที่ ที่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นหลักเพื่อความมั่งคงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ภาคใต้
 ซึ่งขณะนี้สถาบันบัณทิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า ได้จัดรับฟังความคิดเห็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ รอบที่ 2 / 1 ครั้งที่ 3 และในวันที่ 29 กันยายน 2563 จะเป็นการสรุปความคิดเห็นของทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายไม่เห็นด้วย ฝ่ายละ 13 คน ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ดังนั้นจังหวัดกระบี่เห็นควรจัดให้มีเวทีดังกล่าวขึ้นด้วยเพื่อนำผลสรุปเสนอไปยังกระทรวงพลังงานและรัฐบาลว่าชาวอำเภอเหนือคลองและชาวจังหวัดกระบี่ มีความต้องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้หรือไม่
 ทางด้านพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ประสานกับกรมและกระทรวง หรือสถาบันต่างๆ ร่วมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้มีการเปิดเวทีดังกล่าวขึ้นให้เร็วที่สุด
 โอกาสนี้นายนายฐานิส เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าทางผู้นำชุมชนอำเภอเหนือคลอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มานำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในเรื่องความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเหนือคลอง ทั้งนี้เพราะว่าฝั่งทะเลอันดามันยังไม่มีโรงไฟฟ้าเปิดขึ้นเลย ความเหมาสมในพื้นที่คือเป็นโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหาซื้อพื้นที่ใหม่หรือหาพื้นที่ใหม่ ซึ่งตรงนี้มีความเหมาะสมที่จำดำเนินการได้เลย ถ้าหากว่าไม่ได้โรงไฟฟ้าถ่านหิน  ก็ขอให้ได้เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้กับวัตถุดิบอื่นก็ได้ แต่ขอให้เกิดโรงไฟฟ้าในฝั่งทะเลอันดามันสัก 1 โรง...
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้องรายงาน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น