ไทย-เมียนมา ประชุมหารือแก้ไขปัญหาชายแดน บ้านพี่เมืองน้อง

ไทย-เมียนมา ประชุมหารือแก้ไขปัญหาชายแดน บ้านพี่เมืองน้อง
//////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมหน่วยงานส่วนราชการของไทย ได้เดินไปร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐของเมียนมา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าท่าท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา โดยมีหัวข้อหลัก 5 เรื่องดังนี้ 
 1.เรื่องกำหนดระเบียบรถขนส่งสิ้นค้าทั้งสองประเทศในการข้ามแดน โดยผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 2.เรื่องความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ทั้งไทยและเมียนมา 3.เรื่องความร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตามแผนยุทธศาสตร์  4.เรื่องวางมาตราการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง 5.เรื่องเพื่อความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ จะร่วมมือกันบูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวัฒนธรรมทางสังคมของบ้านพีเมืองน้องที่มีมายาวนาน
///////////////////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  ///////  รายงาน  /////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น