ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.เจาะไอร้อง ส่วนราชการในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย

ฉก.ทพ.48 ร่วมกับ อ.เจาะไอร้อง ส่วนราชการในพื้นที่ จัดการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัย ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  มอบหมายให้ฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  จัดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ“ตามยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถทำให้กำลังพล และทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตำบล รวมทั้งสามารถบูรณาการขับเคลื่อน กำลังทุกภาคส่วนในการนำกำลังอาสาสมัครประจำพื้นที่ และกำลังภาคประชาชนมาปฏิบัติงานร่วมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำความพร้อม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ รวมทั้งการเตรียมการป้องกัน และการเข้าที่เกิดเหตุ จนปิดสถานการณ์การซักซ้อม ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ตั้งสมมติฐาน คนร้ายวางวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ ก่อนถึงจุดตรวจพบวัตถุต้องสงสัย ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย โดยมี นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้องเป็นประธานในพิธีซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการซักซ้อมในครั้งนี้
 
ด้าน นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง ได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการ การขับเคลื่อนกำลังทุกภาคส่วน ตามแผนรักษาความปลอดภัยตำบลทั้ง แผนป้องกันเหตุ แผนปฏิบัติเมื่อมีภาพข่าวสารความเคลื่อนไหว และแผนระงับเหตุ ในการนำกำลังอาสาสมัครประจำพื้นที่ และกำลังภาคประชาชน มาปฏิบัติงานร่วมกับกำลังของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สำหรับการซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเจาะไอร้องในวันนี้ นอกจากจะร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังชุมชน ตำบล และหมู่บ้านของตนเองแล้ว  ยังเป็นการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบูกิต และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น