คลิป | ครบรอบ 13 ปี นักรบประชาชน นักรบชุดดำ 46

ครบรอบ 13 ปี นักรบประชาชน  นักรบชุดดำ 46 

 ที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารพรานที่ 46 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี และปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 13  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ รวมทั้งได้รำลึกถึงวันสำคัญของหน่วยฯ โดยได้มีการบำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลรวมทั้งครอบครัว โดยมี พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ปัจจุบันมี พ.อ.ทรงเดช สุกนุ้ย  เป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 46 และกำลังพลเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นบุตรของกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรกำลังพลและครอบครัว
โดยกรมทหารพรานที่ 46 เป็นหนึ่งในกองกำลังเฉพาะกิจของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งดูแลพื้นที่ 9ตำบล ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้กำลังของทหารพรานที่มาจากการอาสาของประชาชนหรือเรียกได้ว่าเป็น “นักรบประชาชน” จะเป็นอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมือง โดยเป็นลูกหลานของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น