คลิป |ประมงอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า

ประมงอำเภอเมืองกระบี่ ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวนวนกว่า 1 หมื่นตัวที่บริเวณ  ป่าชายเลนท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน  ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28  ก.ค.63

วันที่ 24  ก.ค.63    นางสาวพิกุล  ไชยรัตน์  ประมงอำเภอเมืองกระบี่     อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี  นาย อาวุธไขแสง ปลัด อบต.ไสไทย และชาวประมงเลี้ยงปลากระชัง   ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า  จำนวน 10,000 ตัว ที่บริเวณป่าชายเลน  ข้างสะพานท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้าน  ม.7 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่   เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ   และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ชาวประมง ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  นอกจากนี้ยัง มีการเปิดสะพานท่าเทียบเรือ ชื่อสะพสนรวมใจ  ประมงพื้นบ้านที่ ชาวประมงร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซม หลังจากเกิดความชำรุดจากการใช้งาน   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากประมงจังหวัดกระบี่  และชาวบ้านร่วมกันระดมทุน  และช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุง จนแล้วเสร็จ   เพื่อส่งเสริมชาวประมงที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชังและสัตว์น้ำ   และอำนวยความสะดวกชาวประมงพื้นบ้านที่ ใช้เป็นที่จอดเรือประมง แลบะนำเรือออกไปจับสัตว์น้ำ  ที่มีอยู่ จำนวนกว่า 100 ราย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น