แม่สาย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยิ้ม

แม่สาย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอยิ้ม
////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 9.00 น. นายประสงค์  หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานในพิธี  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.เชียงราย (ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี )  และโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่       อ.แม่สาย ณ วัดสันทรายน้อย หมู่.4   ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  พร้อมหน่วยงานข้าราชการในจังหวัดเชียงราย  ได้จัดบูธกิจกรรมเข้าร่วมในโครงการนี้ 
ด้าน นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาด พร้อมกิ่งกาชาดแม่สาย  ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 40 ถุง โดยโครงการนี้ยังมีมอบกล้าพันธ์พืชผลต่างๆ ให้กับประชาชน จำนวน 200 ต้น และการออกหน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ  ให้ได้มีการพบปะประชาชนภายในงานอย่างเบ็ดเสร็จ ด้านการรักษาพยาบาล เพื่อป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สาย  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  รวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
//////////////////////////////////////////

อรยา ใหม่มามูล (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น