ร้อยใจรักษ์ บ้านผาหมีแม่สาย สร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้บนยอดดอยสูง

โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านผาหมีแม่สาย สร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้บนยอดดอยสูง
///////////////////////////////////////////////
วันอาทิตย์ที่ 26 ก .ค . 63 เวลา 1130 น นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย ร้อยโท กิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลตำบลเวียงคำ นายชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน บ.ผาหมี  พร้อมเจ้าหน้าที่ AD 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้ในการบริโภคอุปโภคยามขาดแคลน ตามโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งสามมารถเก็บกักน้ำไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน และโรงเรียน โดยได้รับงบงบประมาณ  50,000 บาท จาก จังหวัดเชียงราย ที่นำมาเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ส่วนการการดำเนินงานทางเจ้าหน้าที่ ทหาร อส. และพี่น้องประชาชนในหมู่ บ.ผาหมีได้ร่วมกันลงมือลงแรงดำเนินการโครงการสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้ในครั้งนี้ ณ บ.ผาหมี ต. เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
/////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์   ///////////  รายงาน  ///////////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น