รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยือน อบต.ไสไทย จ.กระบี่

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้ นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยนายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นายภูสิต น่าเยี่ยม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายคำนึง รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสไทย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ในโอกาสตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวต้อนรับ
จากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตรวจเยี่ยมและกล่าวชื่นชม การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน พร้อมมอบเงินสนับสนุนและมอบอาหารว่าง (ไอศกรีมและขนม) ให้แก่เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน จำนวน 22 คน โดยมีนายชญนัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา นายภูษิต น่าเยี่ยม รองประธานสภา อบต.ไสไทย และนายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ได้ร่วมมอบอาหารว่าง(ไอศกรีมและขนม) ในครั้งนี้ด้วย
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น