คลิป | นิคมสหกรณ์อ่าวลึกจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ”

นิคมสหกรณ์อ่าวลึกจังหวัดกระบี่  จัดกิจกรรม  “รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น    เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563  

  วันนี้ 23 กรกฎาคม 2563  นายเชาวลิต   เจริญฤทธิ์    สหกรณ์จังหวัดกระบีเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ.บริเวณนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยมีนายสถาพร  วังบุญคง  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก กล่าวรายงาน  มีสมาชิกสหกรณ์  จิตอาสา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
  นายสถาพร  วังบุญคง  ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์อ่าวลึก กล่าวว่า การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ โดยดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ  กิจกรรม ปลูกต้นไม้ และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
  กิจกรรมประกอบด้วย  การปลูกไม้มะค่า   ยางนา   มะฮอกกานี  เหรียง  หลุมพอ  รวงผื้ง    ทุ้งฟ้า  ส้มแขก ตะเคียนทอง จำปาทอง  มะไฟ มะม่วง รวมจำนวน680 ต้น และการปลูกซ่อมในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีทั้งหมด3แปลง คือแปลงสาธิต แปลงขยาย แปลงอนุรักษ์พืชประจำถิ่น  รวมพื้นที่ประมาณ20ไร่ พันธุ์พืช 70 ชนิด  จำนวน ประมาณ 1000  ต้น

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น