อบต.ไสไทย จัดกิจกรรม จิตอาสาและBig Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม จิตอาสาและBig Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดกิจกรรม จิตอาสาและBig Cleaning Day โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย มอบหมายให้ นายชญณัท ขยันการ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายเจริญ หง้าฝา เลขานุการนายก นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายมาโนช พรหมดวง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในสังกัด ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และBig Cleaning Day โดยการเก็บขยะ ตัดหญ้า ถอนหญ้า ตัด แต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์ ตลอด 2 ข้างทาง บริเวณถนนท่าเรือ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกระบี่ ได้แจ้งข้อสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ให้หน่วยงานที่รับปิดชอบเส้นทาง ดำเนินการจัดระเบียบเส้นทางดูแลความสะอาด ตัด แต่งต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอด 2 ข้างทาง ตั้งแต่ท่าอากาศยานกระบี่ จนถึงตำบลอ่าวนาง ให้เกิดความสวยความสวยงาม เพื่อให้ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกิดความประทับใจและเป็นที่กล่าวถึงต่อๆกันไป ทำให้ใครๆต้องมาเยือนจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อขานรับนโยบายจังหวัด บริเวณริมถนน สายกระบี่-ท่าเรือ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวเดิน
ทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
นทางไปยังท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น