ศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุมยาไอซ์ 3 กก. ยาบ้า 2 แสนเม็ด

ศุลกากรแม่สาย แถลงข่าวจับกุมยาไอซ์ 3 กก. ยาบ้า 2 แสนเม็ด
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
จากนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในด้านปกป้องสังคม ด่านศุลกากรแม่สายได้สนองตอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จ ด่านศุลกากรแม่สาย ได้เข้มงวดในการตรวจค้น
บุคคลและยานพาหนะ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และ การนำส่งไปจำหน่ายในส่วนกลางของประเทศทำให้สามารถดำเนินการจับกุมยาเสพติดได้ในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. ทางด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร นายชูชัย อุดมโภชน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร  นายธวัช เพ่งพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3 นางมนทิรา เชิดชู นายด่านศุลกากรแม่สาย นายบัณฑิต ตะเอ้กา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร  และ นางกนกวรรณ สุขศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ได้มอบหมายให้ นายธนู อาทร หัวหน้าฝ้ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษที่จับกุมได้ในครั้งนี้  รวมมูลค่ากว่าประมาณ 93ล้านบาท
สืบเนื่องเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธนู อาทร นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เพื่อตรวจสอบสิ่งของพัสดุไปรษณีย์และสิ่งของที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นของที่ผิดกฎหมายต้องห้ามของทางศุลกากร
หลังจากการตรวจสอบ พบพัสดุที่ต้องสงสัยเนื่องจากมีลักษณะหีบห่อและน้ำหนักผิดปกติไม่เหมือนพัสดุโดยทั่วไปจึงใช้เครื่องเอกเรย์มือถือ (HAND HELD BACK SCATTER X-RAY) มาตรวจสอบพัสดุดังกล่าว ภาพที่ปรากฎมีลักษณะเป็นก้อนสีส้มเรียงติดกัน คล้ายยาเสพติดประเภทหนึ่ง เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ทำบันทึกอายัดพัสดุดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจสอบที่ด่านศุลกากรแม่สายโดยละเอียด
เมื่อเปิดกล่องพัสดุต้องสงสัยทั้ง 2 กล่อง พบกล่องที่ 1 เป็นยาบ้า จำนวนประมาณ 150,000 เม็ด บรรจุหีบห่อช้อนหลายชั้นเพื่ออำพรางกลิ่นและการตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ กล่องที่ 2 พบยาเป็น ยาบ้า จำนวนประมาณ 50,000 เม็ด และยาไอซ์ ปริมาณ 3 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่ศุลกากรชุดจับกุม ได้แจ้งข้อกล่าว ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่า เจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องอาจมีความผิดฐาน "มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและไอซ์) และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (คีตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย" เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 
////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ศุลกากรแม่สาย และชมรมสื่อมวลชนอำเภอแม่สาย
ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์  ////////   รายงาน  ///////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น