กฟผ. มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิใบไม้เขียว

กฟผ. มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิใบไม้เขียว
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน

 (21 กรกฎาคม 2563) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน จำนวน 2 ล้านบาท ให้แก่ ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา รองประธานและเลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดสร้างขึ้น ณ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ สถาปนิกและผู้รับเหมา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
การก่อสร้าง โดยเน้นป้องกันและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางมากกว่าการสร้างระบบบำบัด ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น