แม่สายตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารกองเกิน เข้ากองประจำการประจำปี 2563

29 ก.ค.63 เวลา 11.00 น. พล.ต.สัชฌาการ  คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37   พร้อมด้วย พ.อ.พัฒน์พิทักษ์  พันธุ์พิชญา สัสดีจังหวัดเชียงราย เข้าสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2563 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชอำเภอแม่สาย  โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย และ  พ.ท.ขวัญเอก  รัชดาธนาวัฒน์  ประธานการตรวจเลือก คณะที่ 3 เชียงราย ให้การตอนรับและเตรียมความพร้อมในการตรวจเลือกทหารกองเกินในครั้งนี้  โดยมียอดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน  289 คน ซึ่งยอดที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการจำนวน  43  คน แบ่งเป็น ส่ง ทบ.ผลัด 1 จำนวน 22 คน ทบ. ผลัดที่ 2 จำนวน 21 คน ส่งคนหลีกเลี่ยงเข้ากองประจำการ จำนวน 1 คน และมีผู้สมัครร้องขอเข้ากองประจำการ จำนวน 16 คน  ซึ่งสถานที่การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
///////////////////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – ปกครองแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////   รายงาน  ////////////
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น