ททท.กระบี่ จัดมอบตราสัญลักษณ์ SHA ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ก้าวสู่สังคม New Normal

ททท.กระบี่ จัดมอบตราสัญลักษณ์ SHA ประชาสัมพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ก้าวสู่สังคม New Normal

        ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง                  กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่, นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่, นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่, นายเอกวิทย์       ภิญโญธรรมโนทัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่, นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ และนายสิริธร จุลชู ประธานกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันมอบตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ ๖ ประเภทกิจการ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แก่ ประเภทร้านอาหาร/ภัตตาคาร ๔ ราย, ประเภทโรงแรม/ที่พัก/สถานที่จัดการประชุม ๒๑ ราย, ประเภทยานพาหนะ ๒ ราย ประเภทบริษัทนำเที่ยว ๑ ราย ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ๑ ราย และประเภทสุขภาพและความงาม ๒ ราย รวมจำนวน ๓๗ ราย

Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นเป้าหมายสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว โดยนำมาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยในด้านสุขอนามัยมาใช้กับสถานบริการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ สำหรับ SHA นั้นได้กำหนดมาตรการสำหรับสถานประกอบการต่างๆ ไว้              ๑๐ ประเภทกิจการ ได้แก่ ๑. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ๒. โรงแรมที่พัก/สถานที่จัดการประชุม ๓. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ๔. ยานพาหนะ ๕. บริษัทนำเที่ยว ๖. สุขภาพและความงาม ๗.ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ๘. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ๙. การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร โรงมหรสพ ๑๐. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆโดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติและปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปมาตรฐาน SHA และลงทะเบียนผ่าน www.tourismthailand.org/thailandsha ซึ่งสภา สมาพันธ์ หรือสมาคมต่างๆ จะทำการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ และส่งมอบรายชื่อแก่ ททท. เพื่อประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน มอบตราสัญลักษณ์ SHA ที่ระบุหมายเลข โดย ททท.ทำหน้าที่ควบคุมการออกแบบตราสัญลักษณ์ซึ่งมีอายุ ๒ ปี จากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยนักท่องเที่ยวหรือผู้รับบริการ Voice of Customer (VOC) รวมถึงมีการสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐาน SHA ในขณะเดียวกัน ททท. สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน

SHA จึงเป็นอีกมาตรการสำคัญที่ ททท.สำนักงานกระบี่จะประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการสื่อสาร Krabi We Care เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ตัดสินใจเลือกกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางง่ายขึ้น และยังสร้างความพร้อมให้ธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ให้ก้าวสู่สังคม New Normal ทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำภาพลักษณ์กระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น