กรรมาธิการลงพื้นที่เชียงราย ศึกษาหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่น PM.25

กรรมาธิการลงพื้นที่เชียงราย ศึกษาหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่น  PM.25 ภาคเหนือตอนบน  
////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 เวลา 9.30 น. นายกัญจน์พงค์ จงสุทธนามณี   โฆษกกรรมธิการ   พร้อม-กรรมาธิการ-อนุกรรมาธิการ  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้นสองด่านศุลกากรสะพานแห่งที่ 2 ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเสนอความคิดเห็นในสถานะการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐาน PM2.5  ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจ หู ตา คอ จมูก ที่สร้างปัญหายื้ดเยื้อให้กับพี่น้องประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนติดต่อมาเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ดังนั้นเรื่องหมอกควันจึงเข้าสู่ระบบการแก้ปัญหาเป็นวาระสำคัญแห่งชาติ ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ได้รับผลกระทบลดน้อยลงไปในช่วงต้นปีหน้า และจะได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกันภาครัฐของเมียนมากันต่อไป
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
ภาพข่าว-สายฝนลุ่มแม่น้ำสาย
บก.เจี๊ยบ แม่สายนิวส์ออนไลน์  /////////// รายงาน  
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น