กระบี่ขับเคลื่อนโครงสร้างเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal หลังคลายล๊อคโควิด 19

กระบี่บูรณาการร่วมตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวกำลังพล ขับเคลื่อนโครงสร้างเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal หลังคลายล๊อคโควิด 19

พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่อบนโยบายตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ ปล่อยแถวกำลังพลพร้อมให้โอวาทแก่กองกำลัง 3 ฝ่าย พร้อมด้วย นายสมควร ขันเงิน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ พล.ต.ต อังกูร คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 3 พ .ต.อ ภาสกร สนธิกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ (ท) และ ข้าราชการการตำรวจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) บูรณาการกองกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตรา ดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ new normal การปล่อยแถวกำลังพลในครั้งนี้เป็นการการบูรณาการกองกำลัง พลเรือน ตำรวจและทหาร ร่วมเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันปราบปรามผู้ฝืน พรก.บริหารราชการในสภาวะฉุกเฉิน และคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดกระบี่ จัดชุดลาดตระเวนในเขต แหล่งพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ เช่น หาดอ่าวนาง เกาะพีพี เกาะลันตา เน้นการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม new normal 5 ประการ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัดแก่ผู้ที่กระทำความผิด ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ รวมถึง สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายจากประกาศ ข้อกำหนดออกตามความใน ม ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก ทั้งชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี วีถีชีวิต เมื่อเข้าสู่สภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 การใช้ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน หลังมาตรการของรัฐบาลคลายล็อค เล็งเห็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ
ขอให้ทุกหน่วยงานได้แจ้งเตือนตักเตือนซึ่งกันและกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการและข้อสั่งการของจังหวัดและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย การ์ดต้องไม่ตก ป้องกันกานแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอก 2
จากนั้นได้มีการเดินสำรวจพื้นที่ท่องเที่ยว พบปะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพรอมเน้นย้ำให้มีการติดตั้งตั้งแอพพลิเคชั่นหมอชนะควบคู๋ไทยชนะด้วย เพื่อสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในรูปแบบวีถีใหม่ new normal
สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและเสริมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกมิติ

-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น