นราธิวาสจัดระเบียบของนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นราธิวาส อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง เปิดการทดลองใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เพื่อจัดระเบียบของนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง บ้านอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสรายุทธ ไทยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง เป็นประธานเปิดการทดลองใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" เพื่อรองรับมาตรการการเปิดอุทยาน โดยเริ่มทดลองใช้แอปพลิเคชันฯ วันที่ (25 มิ.ย. 63) เป็นวันแรก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ร่วมทดลองการใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เพื่อแสกนเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยงฯ

          นายสรายุทธ ไทยบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบ New Normal จะต้องมีการสแกนแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ก่อนที่จะเข้าเที่ยวชมอุทยานฯ เพื่อจัดระเบียบของนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเป็นการลดความแออัดในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็จะนำแอปพลิเคชันที่เป็นระบบการจองล่วงหน้า "QueQ" เข้ามาใช้ในการเปิดให้จองตั๋วเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 155 แห่ง โดยเฉพาะนำมาใช้จัดการนักท่องเที่ยว ในการลงทะเบียนเข้า-ออก พื้นที่ การเว้นระยะห่างทางสังคม และความสะอาดของพื้นที่ ที่สำคัญจะระบุชัดเจนว่าอุทยานแห่งชาติใดเปิดหรือปิดบ้าง แล้วสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แต่ละแห่งจำนวนกี่คนต่อวัน

          พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในครั้งนี้ อยากให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่มาร่วมทดลองระบบแล้วกลับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบและปฏิบัติ เมื่อมาเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส โดยจะมีเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมในอุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้
             
ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น