ไทย-เมียนมา ต้องรอการหารือรอบใหม่อีกครั้ง ในการเปิดด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

ไทย-เมียนมา ต้องรอการหารือรอบใหม่อีกครั้ง ในการเปิดด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย . 63 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วนงานส่วนราชการ อ.แม่สาย เดินทางเข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก - นายอำเภอท่าขี้เหล็ก  พร้อมหน่วยงานส่วนราชการของเมียนมา ได้ประชุมหารือ ณ ที่ทำการจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา เพื่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับท้องถิ่น เพื่อรายงานและรับทราบสถาณการณ์ควบคุมโรคติดต่อโควิค  -พร้อมหารือโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้  - และเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและ ป้องกันปัญหาอุกทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้น จึงได้หารือในเรื่องการทำความสะอาดลำน้ำแม่สายร่วมกัน  ส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนมิตรภาพแห่งที่ 1 และจุดผ่อนปรน 3 จุด ใน อ.แม่สาย ถ้าทางรัฐบาลไทยได้อนุญาตให้เปิดด่านแดนถาวร - จุดผ่อนปรน  ต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสองประเทศอีกครั้ง  เพราะทางภาครัฐเมียนมา ยังไม่วางแผนนโยบายในเปิดพรมแดนถาวรและจุดผ่อนปรน ต้องรอดูสถานการณ์โรคติดต่อระบาดไวรัสโควิด – 19  อีกครั้ง
/////////////////////////////////////////////////
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  //////////  รายงาน  /
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น