กระบี่-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์ม​

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพบปะเกษตรกรชาวสวนปาล์ม​ และเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง​ Blockchain ทิศทางการพัฒนาส่งเสริมไบโอดีเซลช่วยเกษตรกรทำให้เกิดการซื้อขายตรง​โดยไม่จ้องผ่านคนกลาง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่​ ณ สหกรณ์ชุมนุมสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาญ หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ และร่วมพบปะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ก่อนร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการทำสวนปาล์มน้ำมันด้วยการนำระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้สู่เกษตรกรอย่างแท้จริง
Blockchain จะนำมาใช้บริหารซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มาผลิตไบโอดีเซล หรือ B100 เพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาผลปาล์มอย่างเป็นธรรม จะมีการเก็บข้อมูลราคาของเกษตรกร ลานเท โรงหีบ โรงผลิต B100 และโรงกลั่นน้ำมัน ทำให้โครงสร้างราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ
กระทรวงพลังงานคาดว่า​ ระบบ Blockchain จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ถูกกดราคารับซื้อ สามารถพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมัน และผลผลิตพืชพลังงาน สร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ช่วยปรับสมดุลน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจากการส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลในภาคพลังงานมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ ช่วยป้องกันการลักลอบการนำเข้า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนจากในภาคคมนาคมขนส่งอีกด้วย
ขณะนี้ กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของระบบ Blockchain ซึ่งระบบนี้มีข้อดีที่ช่วยตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออก เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปาล์มน้ำมันถูกกดราคาให้ตกต่ำเรื่อยมา ระบบดังกล่าวจะช่วยทำให้ทิศทางของปาล์มน้ำมันเป็นระบบมากขึ้นและเปิดการเสวนาความรู้เรื่อง​ Blockchain ทิศทางการพัฒนาส่งเสริมไบโอดีเซลช่วยเกษตรกรทำให้เกิดการซื้อขายตรง​โดยไม่จ้องผ่านคนกลาง
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานได้ลงพื้นที่​ ณ สหกรณ์ชุมนุมสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมชาญ หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ และร่วมพบปะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ก่อนร่วมเสวนาถึงทิศทางใหม่ของการทำสวนปาล์มน้ำมันด้วยการนำระบบบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ดูแลการซื้อขายปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาผลผลิตที่เป็นธรรม ราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ Value Chain โดยรายได้สู่เกษตรกรอย่างแท้จริง
Blockchain จะนำมาใช้บริหารซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) มาผลิตไบโอดีเซล หรือ B100 เพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาผลปาล์มอย่างเป็นธรรม จะมีการเก็บข้อมูลราคาของเกษตรกร ลานเท โรงหีบ โรงผลิต B100 และโรงกลั่นน้ำมัน ทำให้โครงสร้างราคาสอดคล้องกันทั้งระบบ
กระทรวงพลังงานคาดว่า​ ระบบ Blockchain จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ถูกกดราคารับซื้อ สามารถพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมัน และผลผลิตพืชพลังงาน สร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง ช่วยปรับสมดุลน้ำมันปาล์มดิบในประเทศจากการส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลในภาคพลังงานมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ ช่วยป้องกันการลักลอบการนำเข้า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ลดการปล่อยก๊าซเรือนจากในภาคคมนาคมขนส่งอีกด้วย
ขณะนี้ กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของระบบ Blockchain ซึ่งระบบนี้มีข้อดีที่ช่วยตัดวงจรพ่อค้าคนกลางออก เพราะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปาล์มน้ำมันถูกกดราคาให้ตกต่ำเรื่อยมา ระบบดังกล่าวจะช่วยทำให้ทิศทางของปาล์มน้ำมันเป็นระบบมากขึ้น
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น