ปภ.น่านสาขานาน้อย สำรวจเพิ่มเติม กรณีเหตุวาตภัยในพื้นที่

ปภ.น่านสาขานาน้อย สำรวจเพิ่มเติม กรณีเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.นาหมื่น

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ช่วงเวลา 09.00 -16.00 น.นายเมฆินทร์ อินนะไชย รก.หัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่านสาขานาน้อย พร้อม จนท.สนง.ปภ.จ.น่าน สาขานาน้อย ร่วมกับ อบต.นาทะนุง และอำเภอนาหมื่น ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ตามที่ได้เกิดวาตภัยพื้นที่บ้านปากนาย ม.17 ตำบลนาทะนุง อ.นาหมื่น จ.น่าน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 เพิ่มเติม จาก 15 หลังคาเรือน เป็น 18 หลังคา เรือน สำนักสงฆ์ 1 แห่ง ในการนี้ได้มอบสิ่งของและมอบน้ำดื่ม ให้แก่ผู้ประสบภัย และจะได้ประสานการดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
-ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น รายงาน


-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น