สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มอบพันธุ์ผักตามโครงการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ  พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางรัตนา  ตาเฮร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลรือเสาะ  มอบเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราเครื่องบิน จากบริษัท เจียไต๋ จำกัด   โดยในการนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บริหาร  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน  และกรรมการชุมชน  เทศบาลตำบลรืเสาะ  โดย นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ  ให้เกียรติรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก  พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน  และกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลรือเสาะ   เป็นการ "น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชน" 
และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชนให้หันมาปลูกผักกินเอง  ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรักความสามัคคีในครอบครัว มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้เริ่มมีการรณรงค์ปลูกผักสวนครัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เพื่อให้ครบทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ ประชาชนได้บริโภคผักสด ปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง นอกจากจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แล้ว ยังสามารถสร้างค่านิยมที่ดี ในการรู้จักแบ่งปันให้กับคนในชุมชน สร้างมิตรภาพที่แน่นแฟ้มยิ่งขึ้นอีกด้วย สร้างความสุขใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ ในยามวิกฤตโรคโควิด - 19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น