ยึดพืชกระท่อม กว่า 9 กระสอบ หนักรวม 260 กิโลกรัม พื้นที่ใกล้รั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย

ยึดพืชกระท่อม กว่า 9 กระสอบ หนักรวม 260 กิโลกรัม พื้นที่ใกล้รั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย

ชุดปฏิบัติการที่ 14 หมวดปืนเล็กที่ 1 กองร้อยทหารราบที่ 5021 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสะเดา ออกทำการลาดตระเวนจรยุทธ์และเฝ้าตรวจช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย เพื่อเพิ่มความเข้มตามภาพข่าว ยกระดับเพิ่มมาตรการสกัดกั้นในการ เฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบบุคคลลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าสิ่งของ ผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิต-19 ตลอดจน ดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ทำการตรวจยึดพืชกระท่อม จำนวน 9 กระสอบ น้ำหนักรวม 260 กิโลกรัม บริเวณ พื้นที่ใกล้รั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย

หน่วยฯ จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด นำกลับมาทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารราบที่ 5021 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป                                         ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
-----------------------------------------------

โพสต์ความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น